akuttmedisin legevakt akutt team legevaktpersonell

Egersund og Dalane Røde Kors            læring og Simuleringssenter

De siste årene har vi utviklet kurs for helsepersonell på legekontorer, institusjoner, tannlegekontorer, brannvesen, industrivern, barnehager m.m. som baseres på simuleringsundervisning. Pedagogisk bruker vi metodikken TTT, train the trainer som blir mer og mer vanlig i undervisning. Metoden vektlegger gruppeundervisning som kombinerer praktiske trening, debriefing og veiledning. Målet er å fremme læring gjennom refleksjon over gjennomførte caser. Vi har konsesjon fra Helsedirektoratet for å arrangere praktisk del av kurset akuttmedisin for legevaktpersonell, Kurset er fastsatt i akuttforskriften fra mai 2015 og er obligatorisk for alt personell som jobber med legevaktsarbeid.