akuttmedisin legevakt akutt team legevaktpersonell

Egersund Røde Kors Læring og Simuleringssenter (erk-ls.no) 

Tverrfaglige kurs i førstehjelp og håndtering av akutte hendelser for helsepersonell

Hvor godt forberedte er dere dersom det oppstår akutte hendelser på legekontoret, i institusjonen eller hjemme hos pasientene deres? 

Hvordan håndterer dere småskader, bruddskader, anafylaksi, sepsis eller hjertestans?

Vi arrangerer enkle førstehjelpskurs med fokus på opptreden, varsling, stans av blødninger, hjerte-, lungeredning, FAST symptomer men også kurs i håndtering av akutte hendelser med hjelp av realistiske caser og simuleringsdukker. På de avanserte kursene våre får dere realistisk trening i observasjon, iverksetting av titak ved endring i vitalia, bruk av oksygen og medisiner med mer. 

Kursene varer normalt fra 2 til 4 timer.

Kursene arrangeres i våre lokaler eller på deres arbeidssted. Vi har begrensinger på hvor mange deltagere vi tar med på hvert kurs.

Kontakt oss for mer informasjon