akuttmedisin legevakt akutt team legevaktpersonell

Egersund Røde Kors Læring og Simuleringssenter (erk-ls)

Hvor ofte behandler dere pasienter med tracheostomi, CVK, VAP, ulike kateter eller stomier? 

Har alle deres sykepleiere kompetanse og ferdigheter til å ta imot disse pasientene på sin vakt og iverksette prosedyrebestemt vedlikehold?

Det er ingen forskrift som direkte hjemler krav til gjennomføring av ferdighetstrening.

Helsetilsynet mener at § 4 i Helsepersonellover (HPL) om Krav til forsvarlig virksomhet samt Forskrift om Intern Kvalitetskontroll er et tilstrekkelig krav. Helsepersonelloven § 4 første ledd har følgende ordlyd: "Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig."

Forsvarlighetskravet stiller krav til at helsepersonell utøver sin virksomhet i samsvar med faglige normer og yrkesetiske regler, og innholdet vil endres seg over tid med endrede forventninger til faglig utvikling og endrede verdioppfatninger

Vi tilbyr utleie av ulike ferdighetstrenere slik at dine sykepleiere kan trene og vedlikeholde nødvendige ferdigheter for å kunne behandle pasienter med slike hjelpemidler på en trygg og forsvarlig måte.


Bestillingskjema og priser nederst på siden

Ferdighetstrenere

Prosedyretrener for CVK og VAP

Modell av mennesketorso med avtakbar høyrearm, utviklet for vedlikehold og seponering av typiske inngangsporter for langvarig vaskulær tilgang.

Armen har dobbeltlumen 5FR (perifert innlagt CVK)

Alle viktige sentrale venetilganger simuleres og det er implanterbart port-sted på venstre thoraxhalvdel.

Innsetting av VAP nål

Stell og vedlikehold av VAP 

Prosedyretrener for tracheostomi og sonde

Hodet har anatomiske peilemerker,

•trachea, •øsofagus, •simulerte lunger og mage.

Lunger og mage kan fylles med væske for realistisk innøving av mange prosedyrer:

•Tracheostomipleie, •tracheal suging, •innføring, fjerning, skylling, installering og monitorering av NG-sonde. •Innføring og fjerning av ernæringssonde.  

Prosedyretrener for kateter, stomier og ulike sår

•Mulighet for innføring og fjerning av rektaltube, administrering av klyster. •Det er genitalier med konnektorer og urinreservoar for urologiske pleieprosedyrer som: Perineal pleie, vaginal medisinering. Pasientinformasjon angående intermitterende selvkateterisering, innføring, pleie, skylling og seponering av permanent kateter. Urinoppsamling, kontinuerlig blæreskylling •Utskiftbare stomasteder muliggjør simulering av suprapubisk kateterpleie og pleie av urinstoma. •Sårpleiemoduler gjør hjemmesykepleie-scenarier mer realistiske. •Stadieinndeling, rensing, bandasjering og forebygging av trykksår. Mulighet for IM-injeksjoner.

Fødesimulator

Perineum og bekkenbunnmusklene er anatomisk nøyaktige, og den beinete delen av bekkenet er modellert etter CT-bilder.

Abdominalhuden kan fjernes for å vise anatomiske strukturer og fosterets stilling.

Treningsdukken forestiller et barn etter fullgått svangerskap, og har:

følbare fontanell- og suturlinjer

følbare krageben og skulderblad

avtakbar morkake med navlestreng

Moren er utformet med tanke på en rekke forskjellige stillinger og teknikker:

normal fødsel

setefødsel

vakuumekstraksjon

håndtering av skulderdystosi

tangforløsning

utstøting av morkake (etterbyrd) 

Bestillingsskjema