akuttmedisin legevakt akutt team legevaktpersonell

Akuttmedisin for legevaktpersonell   

Akuttmedisin for legevakt

Velkommen til Egersund og kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell.

Egersund ligger sør i Rogaland, med god kommunikasjon med tog eller buss fra Stavanger området eller Kristiansands området. Toget er også et godt alternativ om du kommer med fly til Sola. Kjører du selv kan du følge E-39 eller riksvei 44 om du kommer fra Stavangerområdet eller lengre nordfra, kommer du fra sørlandsområdet følger du E-39.

Overnatting, alle innenfor 15 minutt fra kurslokaler:
Grand hotell, Ekirom, Steinsnes Naf camping, Ben's kafe og motell


Kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell setter fokus på akuttmedisinske teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, men kursene kan aldri erstatte den nødvendige treningen lokalt som er beskrevet i akuttmedisinforskriften § 4, andre ledd. Snarere er det ønskelig at kursene kan inspirere til slik trening sammen med de andre leddene i den akuttmedisinske kjeden i egne lokaler og med det utstyret en bruker til daglig. Bare gjennom slik trening kan leger og annet legevaktpersonell bli godt kjent med lokale rutiner og prosedyrer.

Du finner mer informasjon om kurset, obligatorisk e-læringskurs og påmeldingskjema nedover siden.

Målgruppe:

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktsleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper på legevakten og fastlegekontor som har legevakt på dagtid.

Kursgodkjenning:

 • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
 • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 16 timer.
 • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Læringsmål:

 • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.
 • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
 • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
 • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
 • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner.
 • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden.

Hovedtema:

Luftveishåndtering, AHLR, stans av store ytre blødninger, venetilgang/intraossøs tilgang, fare- og trygghetsvurdering, assistert ventilasjon, pleurapunksjon, CPAP, hypotermi/immobilisering, akutt sykt barn, trombolyse, grovreponering.

Kurset gjennomføres i henhold til rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin

Kursdatoer 2024
April:
Tirsdag 9. april kl. 0800 - 1630

Onsdag 10. april kl. 0800 -1530


 


Krav fra Helsedirektoratet

Helsepersonell i legevakt må gjennomføre kursene innen 1.5.2022: 

Kursarrangør sender inn rapport etter endt kurs med deltagerliste til Helsedirektoratet. Det skal oppgis helsepersonellnummer i rapporten.

Du kan søke opp ditt helsepersonellnummer (HPR-nummer) her Helsepersonellregisteret    Før det i eget felt i påmeldingskjemaet.

Søk tilskudd

Alle landets kommuner kan søke tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften. 

E-læring / test: akuttmedisin for legevaktpersonell

Obligatorisk nettbasert forkurs (e-læring) må være gjennomført før du kommer til ERK-LS på kurs.

Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres siste 3 uker før den praktiske delen.

Kursgodkjenninger dokumentert med kursbevis:

 • Leger: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
 • Sykepleiere: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.

E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs.
Estimert tidsbruk er 4-6 timer.

Sjekk søppelpost/filter evt. kontakt oss om du ikke får bekreftelse innen 1 uke.

Spørsmål? Ta kontakt med Sturla 412 05 236

Påmelding til akuttmedisin for legevaktpersonell